Miejsce

 

Klasztor Karmelitów bosych w Czernej


Konwent fundowany w 1629 r. jako erem przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową. Życie zakonne rozpoczęto w nim w 1633 r. Funkcję eremu klasztor spełniał faktycznie do 1797 r. W latach 1875-1911 należał do Prowincji Austriackiej. Po okresie osłabienia obserwy zakonnej, dzieło odnowy życia za-konnego podjęli w 1880 r. karmelici bosi z Austrii, Francji i Belgii. Od tego czasu w klasztorze mieści się nowicjat. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ukoronowany koronami papieskimi przez kard. Franciszka Macharskiego, dnia 17 lipca 1988 r. W roku 2000 kościół został poddany generalnemu remontowi. W roku 2006 przeprowadzono remont chóru kościelnego i zainstalowano nowe organy. W latach 2008-2009 wymieniono wszystkie okna i przeprowadzono modernizację centralnego ogrzewania. W roku 2014 oddano do użytku dwa budynki Domu Pielgrzyma. Klasztor jest siedzibą Nowicjatu naszej Prowincji, Ośrodka Powołaniowego oraz Sekretariatu Prowincjalnego Bractwa Szkaplerznego.


Galeria

Zapisz się