Klucz do Pełni

Żyj naPrawdę!
30 maja 2023
Województwo małopolskie – Patron spotkania
26 czerwca 2024

Klucz do Pełni

„Klucz do pełni” – zaproszenie na KDM

Z wielką radością zapraszamy Was na Karmelitańskie Dni Młodych, które odbędą się
w dniach od 25 do 28 lipca 2024 roku w przepięknym klasztorze Karmelitów Bosych w
Czernej. Szczególną Patronką tegorocznego spotkania jak co roku będzie Maryja, która w
hymnie Flos Carmeli jest nazwana Kluczem i bramą do nieba. Z tej racji nasze spotkanie
odbywa się pod hasłem „Klucz do pełni”, które nawiązuje do trzech wielkich cnót
chrześcijańskich: wiary, nadziei i miłości. Maryja, jest dla nas wzorem doskonałej wiary,
nadziei i miłości. Wraz z Nią pragniemy zbliżać się do Boga i odkrywać pełnię życia.
Naszym przewodnikiem, który pozwoli nam jeszcze lepiej rozjaśnić i zrozumieć rolę
wiary, nadziei i miłości w naszym życiu będzie św. Jan od Krzyża. Dlatego też w trakcie
naszego spotkania wspólnie będziemy zgłębiać jego nauki, aby lepiej pojąć, jak te trzy cnoty
mogą kształtować naszą codzienność. Będziemy odkrywać, jak wiara, nadzieja i miłość mogą
stać się kluczem do pełni naszego życia, jak mogą nas prowadzić przez trudności codziennego
dnia oraz jak mogą zbliżać nas do Boga i do siebie nawzajem.
Zapraszamy wszystkich młodych (do 35 roku życia) w podróż będącą odkrywaniem
wiary, nadziei i miłości na ścieżkach naszego życia. W dniach od 25 do 28 lipca w Czernej k.
Krakowa będziemy we wspólnocie młodych uczyć się od Maryi i św. Jana od Krzyża, jak żyć
pełnią życia i jednoczyć się z Bogiem.

Zapisz się