„Bosko uzbrojeni” – zaproszenie na KDM

Droga Krzyżowa
27 lipca 2021
Żyj naPrawdę!
30 maja 2023

„Bosko uzbrojeni” – zaproszenie na KDM

Jak co roku szczególną Patronką Karmelitańskich Dni Młodych będzie Maryja, która w hymnie Flos Carmeli nazywana jest Boską Zbroją. W tym roku będziemy przyglądać się tajemnicy Bożych interwencji w jej życiu. Ile razy my sami próbowaliśmy walczyć w różnych bitwach naszej codzienności i niestety upadaliśmy, ponieważ zbyt bardzo liczyliśmy na własne siły i na różne zbroje, które zakładamy na siebie już od naszego dzieciństwa?

Biblijnym przykładem postawy, którą będziemy kontemplować jest król Dawid, który idąc do walki z olbrzymem Goliatem nie był w stanie założyć na siebie zbroi sugerowanej mu przez króla Saula. Ostatecznie stanąwszy do walki, krzyknął on głośno: „Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś” (1 Sm 17,45). Okazuje się bowiem, że najlepszą zbroją, jaką możemy założyć, zbroją, która gwarantuje zwycięstwo w każdej bitwie, jest boska zbroja, którą sam Bóg nas obdarza.

O elementach tej boskiej zbroi pisze św. Paweł: „Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania” (Ef 6,13-18).

Zapraszamy wszystkich młodych (do 35 roku życia) w podróż po życiu Maryi, króla Dawida, świętych karmelu oraz po ścieżkach naszego życia. W dniach od 28 do 31 lipca w Czernej k. Krakowa będziemy we wspólnocie młodych odkrywać, w jaką duchową zbroję możemy się oblec, aby zwyciężać jak Maryja i jak król Dawid.

Zapisz się