Żyj naPrawdę!

„Bosko uzbrojeni” – zaproszenie na KDM
31 marca 2022

Żyj naPrawdę!

Zeszłoroczny KDM – „Bosko uzbrojeni” już za nami. Zakończył się też cały rok formacyjny ostatnią Szkołą duchowości organizowaną w Domu rekolekcyjnym Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej. W zeszłorocznym toku formacji rozważaliśmy, w jakie elementy zbroi Bożej, o których pisze św. Paweł (por. Ef 6,13-18) możemy się oblec, aby w pełni wykorzystać potencjał, którym zostaliśmy obdarowani.


W tym roku zapraszamy młodych do 35 roku życia na kolejne Karmelitańskie Dni Młodych „Żyj naPrawdę!” Będziemy rozważać słowa Jezusa, w których przedstawia nam siebie jako Drogę, Prawdę, Bramę i Życie. Na tej drodze – jak co roku – będzie nam towarzyszyła Maryja, która szła po drogach swojego życia razem z Jezusem. Wytrwała z Nim również pod Krzyżem a teraz króluje w niebie. Również św. Teresa Benedykta od Krzyża będzie naszą przewodniczką, jako ta, która po długich poszukiwaniach odkryła Prawdę i za Nią całkowicie poszła.


W związku z tym główną sceną z życia Maryi, którą będziemy w tym roku starali się kontemplować będzie jej trwanie pod Krzyżem Jezusa. Również św. Edyta dała świadectwo poprzez swoje męczeństwo, że wybierając Jezusa jako swojego Pana, otrzymujemy od Niego siłę i moc do trwania przy Bogu również w czasie próby.

Ja jestem Drogą (J 14,6)

Te cztery samookreślenia Jezusa będą w tym roku wyznaczać naszą ścieżkę rozważań.

Pierwszą dzień poświęcimy historii życia. Historii życia, w której jest i czynnie uczestniczy Bóg. Historia życia naszych świadków: Maryi i św. Edyty Stein jednoznacznie pokazuje, że Bóg naprawdę jest we wszystkich okolicznościach życia. Również w tych trudnych, pełnych bólu i cierpienia. Każdy z uczestników zmierzy się ze swoją historią życia. By odkryć i dotknąć kluczowe momenty swojego życia – wydarzenia oraz osoby. Zarówno te, które wspomina jako dobre, jak również te, które są dla
niego trudne i bolesne.

Ja jestem Prawdą (J 14,6)

Kolejny dzień będzie dotykał tożsamości – czyli odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Zarówno Jezus, Maryja jak i Edyta Stein mieli ogromną świadomość tego, kim są. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna i kluczowa, ponieważ sam Bóg nie patrzy na nas z perspektywy pytania: jaki jesteś? czy co robisz?, ale właśnie pierwszym dla Niego obrazem człowieka jest odpowiedź na pytanie: Kim jesteś?


Ja jestem Bramą (J 10,9)

Kolejny dzień będzie próbą przedstawienia tego, co dzieje się z osobą, która postanowiła wybrać Jezusa i przejść przez Niego jak przez Bramę do prawdziwej relacji z Ojcem. Odkrycie prawdy – najgłębszej tożsamości – o byciu dzieckiem Boga – zaprowadzi nas do możliwości podjęcia wyboru wejścia jeszcze raz, w sposób bardzo świadomy w rzeczywistość chrztu.

Adoracja sobotnia będzie kulminacyjnym momentem KDM, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł przejść przez Bramę. Złoży pod Krzyżem z Najświętszym Sakramentem kartkę/symbol tego: KIM JEST? A jednocześnie otrzyma symbol spotkania, w którym niejako odkryje i przyjmie to, że sam Jezus jest jedyną Bramą prowadzącą do Życia. Symbolika całego spotkania jest taka, że tylko odkrywając prawdę tego KIM JESTEM mogę przejść przez Bramę i żyć naprawdę – to znaczy żyć miłością, którą Jezus nam ofiaruje.

Ja jestem Życiem (J 14,6)

Ostatnia dzień poświęcony będzie życiu w miłości. Jakie skutki przyjęcia daru zbawienia w człowieku ono zostawia? W jaki sposób wykorzystywać konkretne owoce bycia z Bogiem w naszej codzienności, by było w nim coraz więcej miłości bliźniego. Eucharystia niedzielna, która jest szczególnym momentem uczczenia Chrystusowego zmartwychwstania będzie momentem rozesłania, by młodzi uwierzyli, że faktycznie z Niej mogą czerpać siłę do codzienności – do życia pełnią miłości. By miłość objawiała się w ich czynach. Ale jednocześnie pamiętali, że ta miłość ofiarowana jest im nie za to jacy są, ale z tego powodu Kim są.

Zapraszamy wszystkich serdecznie!

Zapisz się